Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

Wat is een kinderoefentherapeut

Wat is een kinderoefentherapeut?

De Kinderoefentherapeut is een Oefentherapeut Cesar of Mensendieck die naast de HBO opleiding Oefentherapie, de tweejarige post HBO opleiding Kinderoefentherapie heeft gedaan. Kinderoefentherapeuten worden jaarlijks (verplicht) bijgeschoold, nemen deel aan intercollegiale overleggen, hebben tweemaal per jaar een landelijke informatie- en scholingsdag. Ook zijn zij aangesloten bij het kwaliteitsregister Kinderoefentherapie.

Motorische problemen kunnen op alle momenten tijdens de ontwikkeling van een kind ontstaan. Ze gaan opvallen wanneer een kind bijvoorbeeld maar niet wil gaan lopen, of als het moeite heeft met leren fietsen of leren zwemmen. Het tijdstip waarop kinderen moeten gaan leren schrijven is ook een moment waarop motorische problemen opeens zichtbaar kunnen worden.
In onze praktijk komen kinderen uit de leeftijdscategorie 0 tot en met 12 jaar. De meeste kinderen vanaf 4 jaar die bij ons in de praktijk komen zitten op het reguliere basisonderwijs. Na een gesprek met de ouders en een uitgebreid onderzoek van de motoriek van het kind wordt de behandeling gestart.

In onze praktijk voor Oefentherapie zijn wij ook gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met klachten op het gebied van orthopedie, houding, ademhaling enz. Lees verder