Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

Tarieven 2021 Kinderoefentherapie-PLUS

 

Tarieven 2021 Kinderoefentherapie-PLUS en Oefentherapie-PLUS
Geldig t/m 31-12-2021

   Tarieven
 2021
   
Klikgesprek (telefonisch)  gratis tot 15 min.  
Screening, intake, onderzoek 
zonder verwijzing arts.
 € 66,00 1e consult
(30 min.)
 
       
Oefentherapie  € 44,00 per 30 min.  
Oefentherapie aan huis  € 16,00 toeslag  

Intake en onderzoek oefentherapie
Na verwijzing arts.

 € 56,00

45 min

 
Kinderoefentherapie-Plus*  € 88,00 per uur  
MNRI reflexintegratie*  € 88,00 per uur**  
Kind-In-Evenwicht*  € 88,00 –   €132,00 1-1,5 uur***  
Verzuim tarief (minimaal 48 uur vooraf)  75% van de   consultkosten    
Consulten zijn vrijgesteld van BTW      

* Deze tarieven zijn inclusief alle telefonische, email en Whatsapp contacten met ouders, school en andere behandelaren tot 15 min., advies over middelen, en oefeningen voor thuis en school.
Telefoongesprekken langer dan 15 minuten worden als een consult in rekening gebracht.
Exclusief MDO bijeenkomsten binnen schoolverband.
Exclusief eenmalig onderzoeksverslag bij motorische diagnoses en oefentherapie á €. 88,00. Deze is verplicht bij een verwijzing maar kan ook op verzoek gemaakt worden.

** Specifieke protocollen reflexintegratie: 1,5 – 2 uur.

*** Afhankelijk van de tijd die kind en ouder nodig hebben. Doorgaans 1,5 uur.

U rekent direct na afloop van de therapiesessie af met een betalingsopdracht/ ‘tikkie’ of PIN.
Aan het einde van de maand of direct na de behandeling ontvangt u een nota-overzicht van de kosten zodat u deze bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars. De oefentherapie kosten worden gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u de nota, die u van mij ontvangt, zelf indient.
Op deze nota staan alle gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polisvoorwaarden én of u een z.g. natura of restitutie polis hebt afgesloten.
Een restitutie (vrije keuze) polis biedt de meeste mogelijkheden voor vergoeding nl. het marktconforme tarief wat ieder jaar opnieuw door de zorgverzekeraar wordt bepaald. Bij een natura polis vergoed de zorgverzekeraar doorgaans 75% van het marktconforme tarief, vastgesteld door de zorgverzekeraar. Ik adviseer u hierover vooraf contact op te nemen met uw zorgverzekeraar omdat de voorwaarden per kalenderjaar vaak wijzigen. 
U betaalt dus altijd een deel van de behandeling zelf, afhankelijk van uw type verzekeringspolis.

Update zorgverzekeraars
Per 1-1-2021 heeft de CZ-groep (CZ-OHRA-Delta Lloyd) de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg per zitting verlaagd naar 50% van de marktconforme vergoeding. Dat resulteert in € 17,50 per consult Oefentherapie.

Ik ben aangesloten bij mijn beroepsvereniging VvOCM (Vereniging voor Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) de ledenvereniging Kinderoefentherapeuten en sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Kijk hier voor alle kwaliteitscriteria en lidmaatschappen.

Kinderoefentherapie-Plus is een combinatie van Kinderoefentherapie of Oefentherapie en/of MNRI en/of Kind-In-Evenwicht.