Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk voor u en voor ons.

De oefentherapeuten in onze praktijk hechten veel waarde aan een goede kwaliteit van ons vak. Om deze kwaliteit te behouden en continu te verbeteren richten we ons op het volgende:

Lidmaatschap VvOCM 
De medewerkers van onze praktijk zijn allen lid van onze beroepsvereniging, de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.

Kwaliteitsregister Paramedici
De medewerkers van onze praktijk voldoen aan de door de VvOCM vastgestelde kwaliteitseisen voor registratie in het “Kwaliteitsregister Paramedici”. Paulien Stap-Pennock heeft zich m.i.v. 2019 ingeschreven voor herregistratie in dit register. Iedere 5 jaar volgt een herregistratie. Zo wordt de continuïteit van de kwaliteit gegarandeerd.
Jolanda Okhuijzen en Tjitske Bethlehem zijn in 2015 ingeschreven voor de herregistratie van 5 jaar.

De nummers van onze kwaliteitsregister registratie zijn:
Paulien Stap-Pennock: 39901123694
Jolanda Okhuijzen: 19901135194
Tjitske Bethlehem: 69901150194

Intercollegiale overleggroepen
De medewerkers van onze praktijk nemen actief deel aan intercollegiale overleggroepen in de regio. De Kinderoefentherapeut neemt deel aan een intercollegiaal overleg wat uitsluitend uit Kinderoefentherapeuten bestaat.

Bij- en nascholing
Om onze vakkennis te blijven ontwikkelen volgen we jaarlijks bij- en nascholing.

Richtlijnen
In onze praktijk wordt gewerkt met de Richtlijnen, zoals deze door de VvOCM zijn ontwikkeld en goedgekeurd.

Kwaliteitsjaarverslag
Na afloop van elk kalenderjaar maken we een kwaliteitsjaarverslag.
Hierin worden o.a. de resultaten van het voorafgaande jaar vermeld en worden de plannen voor het komende jaar beschreven.

Kamer van Koophandel
Kinderoefentherapie-PLUS staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 75364069.
Praktijk Oefentherapie Bussum staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 32164129.