Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

Kindermishandeling

Kindermishandeling

Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een ernstig probleem. Zorgmedewerkers zien of ontvangen regelmatig signalen bij of over hun patiënten of cliënten. Daarnaast wordt bij zorgmedewerkers informatie over een patiënt of cliënt opgevraagd vanwege een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Om goed met deze complexe situaties om te gaan, waarbij sprake kan zijn van een conflict van plichten, hebben diverse beroepsorganisaties meldcodes ontwikkeld.

De inspectie van volksgezondheid verwacht van alle zorgorganisaties en zorgmedewerkers dat ze werken volgens de voor hun sector geldende meldcodes.

Het werken met een dergelijke meldcode vormt een nadere uitwerking van het leveren van verantwoorde zorg in het kader van de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Daarnaast sluit het werken met een meldcode aan bij het wetsvoorstel ‘Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Ook de nieuwe meldcode van 2019 is bij ons geïmplementeerd.
In onze praktijk is een deel van patiënten jonger dan 16 jaar. Daarom hebben wij ons verdiept in de handelwijze bij vermoedens van kindermishandeling en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie over deze meldcode kunt u terecht op de volgende websites: Zorgwijzer kindermishandeling of Kindermishandeling.nl.
Ook is er het telefoonnummer van ‘Veilig Thuis’: 0800 – 2000, of kijk op de website van Veilig thuis

Alle aanmeldingen voor jeugdhulpverlening lopen via een Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg (0900-2003004)
www.bureaujeugdzorg.info.  Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen iedere werkdag terecht bij het Bureau Jeugdzorg voor informatie, advies en hulp. Raad voor de Kinderbescherming heeft geen landelijk telefoonnummer, contact kan worden gezocht met de dichtstbijzijnde vestiging, nadere gegevens te vinden via www.kinderbescherming.nl.