Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

DCD – adviezen voor leerkrachten

DCD Adviezen voor leerkrachten

Algemeen

 • Goede afspraken maken want bij verschillende benaderingen voelt het kind zich onzeker. Let op faalangst!
 • Opbouwende visie zodat het kind het gevoel heeft voortgang te maken.
 • Een goed handelingsplan (HP) maken zodat voor iedereen duidelijk is wat en hoe de hulp aan het kind zal zijn. Feedback inbouwen in het HP.
 • Ieder kind is anders en heeft dus zijn/haar eigen HP.
 • Communiceer het HP met de ouders en met andere disciplines die met het kind werken.
 • Betrek het betreffende kind in de te nemen maatregelen. Het kind geeft feedback over de gedane voorstellen en wordt zo betrokken in het geheel.

Handelingsplan

Bevat o.m. de volgende maatregelen:

 • Compensatie maatregelen voor taken die problemen opleveren. Bijv. aangepaste schrijfbladen en het gebruik van de computer.
 • Stimulerende maatregelen met opbouwende structuur zodat het kind zelfvertrouwen opdoet. Bijvoorbeeld om te zorgen dat het kind gelijk klaar is met de rest van de klas en niet teveel in een uitzonderingspositie verkeert.
 • Wanneer het werktempo een rol speelt, neem relativerende maatregelen op in het HP, door onderscheid te maken tussen essentiële en minder belangrijke leerstof.
 • Indien nodig hulp van derden inschakelen zoals remedial teaching, kinderoefentherapie, logopedie, sociaal/psychologische hulp, enz.
 • Verleen het kind dispensatie voor taken of lessen die het kind echt niet kan uitvoeren (turnen bij de gymles o.i.d.) en bedenk een alternatief.

DCD in de klas
Het HP voor het kind met DCD moet niet het eindeloos inzetten van de leerkrachten en ander kinderen vergen. Integreer de maatregelen voor het DCD kind in het klassikale plan zodanig dat iedereen ervan profiteert. Wanneer de maatregelen voor het DCD kind goed geïntegreerd zijn kan het kind er zelf mee aan de slag. Ook medeleerlingen kunnen hun klasgenoot helpen als maatje. Hier betreft het bijv. hulp bij het opstarten en afsluiten van een taak zoals spullen neerleggen en opruimen, agenda invullen enz.

Hou vol!
Wanneer blijkt dat een voorstel of hulpmiddel het beoogde resultaat heeft, geef de moed dan niet meteen op. Vaak hebben deze even tijd nodig. Kijk wel of er vooruitgang in zit en pas indien nodig de maatregel of het hulpmiddel aan. Dit zal bij ieder kind anders zijn.

DCD buiten de klas
Veel kinderen met DCD hebben problemen met de motoriek, concentratie en ruimtelijk inzicht. Binnen het kader van de school kunnen achterstanden en problemen in de ontwikkeling van deze vaardigheden onvoldoende gestimuleerd worden. Er bestaat dan de mogelijkheid buitenschoolse hulp van andere disciplines in te roepen.

Voor kinderen die buitenschoolse hulp nodig hebben kan een beroep worden gedaan op een particulier werkende therapeut. Hiervoor is ieder kind verzekerd in de basisverzekering voor 18 behandelingen, daarna komen behandelingen uit een eventueel aanvullende verzekering.
De kinderoefentherapeut is hier één van. U kunt een geschikte therapeut vinden via de praktijkzoeker op www.oefentherapie.nl.
Veel therapeuten geven workshops op scholen. Dit is een goede mogelijkheid om adequate informatie te krijgen over de motoriek en specifieke schrijfmotoriek van kinderen.