Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

ADHD

ADHD

Wanneer heeft een kind met ADHD Kinderoefentherapie nodig? ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit. Dat betekent in de praktijk dat een kind te maken kan hebben met:

 • het richten van zijn aandacht en concentratie
 • impulsief gedrag in plaats van eerst even nadenken voordat je iets doet
 • veel moeite met het inhouden of remmen van een reactie op een prikkel of gedachte (lijfelijk of verbaal)
 • hyperactief gedrag omdat het remmen van gedachten en handelingen erg moeilijk kan zijn
 • het onvoldoende inschatten van de tijdsduur waardoor ze bijv. overal te laat komen.
 • overmatige beweeglijkheid waardoor ontspannen stilzitten of -staan en concentreren heel moeilijk zijn.
 • Het impulsieve gedrag kan een goede motorische ontwikkeling in de weg staan. Deze kinderen hebben te weinig rust om te voelen hoe ze bewegen waardoor ze vaak te laat zijn met bijsturen als er iets mis dreigt te gaan. Zo kunnen er problemen ontstaan met de uitvoering van motorische taken zoals schrijven, sporten, leren fietsen, leren zwemmen, spelen, enz.

ADHD is niet te genezen en komt vaak in één familie voor. Er is een duidelijk erfelijke component. Als Kinderoefentherapeut kunnen wij echter praktisch gerichte hulp bieden waardoor het kind beter in z’n vel komt te zitten en beter kan gaan functioneren. Ook zien wij het als onze taak om ouders meer inzicht te geven in het motorisch functioneren van hun kind zodat zij hun kind zelf goed kunnen begeleiden en stimuleren in zijn motorische ontwikkeling. Door de ouders mee te laten kijken tijdens de therapie en gesprekken met hen te voeren, ondersteunen wij ouders én kind in het proces naar meer plezier in het bewegen.

Wanneer ADHD géén ADHD is, of slechts ten dele:

Er kan druk of ongeconcentreerd – op ADHD of ADD lijkend – gedrag ontstaan door andere fysieke factoren. Wij hebben voor enkele van deze factoren een effectieve aanpak.
Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld:

 • concentratie problemen *
 • druk en veel bewegen
 • kinderen die veel moeite hebben met schoolse taken
 • schrijfproblemen
 • leesproblemen
 • dyspraxie (onhandigheid)
 • dyslexie verwante kenmerken
 • coördinatieproblemen
 • snel van slag zijn bij evenwichtspel
 • traag met leren fietsen, zwemmen, klimmen, enz.
 • angst en paniek
 • PDD-NOS

* Wat zijn concentratieproblemen eigenlijk? Lees de uitleg van deze kindercoach eens, dat geeft een heel ander beeld!

Wanneer een kind een combinatie van bovenstaande kenmerken vertoont kan het zijn dat er sprake is van nog aanwezige reflexen uit het eerste levensjaar. Ook zullen in dat geval de houdingsreflexen niet goed tot ontwikkeling kunnen komen. Hierdoor worden de ontwikkeling van de motoriek, sensoriek, visuele en auditieve vaardigheden belemmerd. Aangezien deze fysieke vaardigheden de basis zijn voor het leren zullen kinderen die ‘reflexproblemen’ hebben, hier in enige mate moeilijkheden bij ondervinden die niet makkelijk op te lossen zijn door deze te oefenen. Vooral bij schoolse taken wordt duidelijk dat oefenen het probleem niet effectief op kan lossen.
Hun gedrag zal hierdoor mede beïnvloed worden. Veel kinderen worden onrustig, kunnen zich slecht concentreren, worden onzeker of faalangstig en reageren onvoldoende op correctie omdat ze dat niet kunnen. Wij hebben een speciale aanpak – die wetenschappelijk onderbouwd is – die effectief is voor kinderen met bovengenoemde kenmerken.

Voor méér informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of telefonisch contact met ons opnemen en vragen naar Paulien Stap of Tamara Kruis.

Naast een fysieke benadering is pedagogische hulp vaak zeer effectief. Bureau Jeugdzorg of een kindercoach kunnen hierbij behulpzaam zijn. Bijvoorbeeld bij:

 • structuur geven aan dag en tijd
 • belonen en complimenteren
 • benoemen van gewenst gedrag
 • uitdaging bieden, enz.