Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
TwitterFacebook
Categories Menu

Reflex integratie

Reflexintegratie helpt kinderen (en volwassenen) op weg

Bij sommige kinderen ontwikkelt het zenuwstelsel zich niet goed. De gevolgen voor hoe het kind zich voelt en hoe het functioneert kunnen zeer indringend zijn. Angsten, dwanggedrag en zintuiglijke/motorische beperkingen belemmeren de verstandelijke, emotionele en lichamelijke ontwikkeling. Ontwikkelings- en onderwijspsycholoog Svetlana Masgutova ontwierp een oefentherapeutische methode om kinderen en volwassenen te helpen bij het herstel van hun zenuwstelsel. De methode heet MNRI: Masgutova Neuro-sensory-motor Reflex Integratie.

Wat zijn reflexen?
Al in de baarmoeder vertonen foetussen primaire reflexen. Een reflex is een specifieke reactie op een bijbehorende prikkel. Dat kan bijv. een aanraking zijn waardoor een specifieke beweging volgt. Deze reflexen vormen de basis voor bewegen, begrijpen, leren, gedrag en de psychische ontwikkeling. Ze zorgen voor een perfecte afstemming tussen moeder en ongeboren kind. De primaire reflexen banen paden tussen de verschillende hersendelen van de baby en vormen in de eerste drie levensjaren reflexpatronen, een netwerk van verbindingen waardoor de hersendelen optimaal kunnen samenwerken. Dit proces wordt reflexintegratie genoemd, wat nodig is om doelgericht te kunnen bewegen, handelen, en omgaan met de omgeving.

De reflexintegratie kan op twee manieren verstoord raken
De reflexpatronen (de verbindingen tussen de verschillende hersendelen) ontwikkelen zich onvoldoende, waardoor de primaire reflexen actief blijven.
De reflexintegratie is wel tot stand gekomen, maar raakt later in het leven verstoord als gevolg van ziekte, pijn, een ongeluk of ander trauma.
Het goede nieuws is dat de reflexpatronen zowel bij kinderen als bij volwassenen kunnen worden hersteld. Dat kan met behulp van MNRI-therapie. Een veilige methode, zonder operatieve ingrepen of medicijnen, waarbij het herstel op gang wordt gebracht met behulp van passieve en actieve oefeningen.

De gevolgen van verstoorde reflexen
Onvoldoende geïntegreerde reflexen belemmeren de gezonde verstandelijke, lichamelijke en emotionele ontwikkeling van een kind. Via omwegen ontwikkelt het kind zich wel verder, maar op een verkeerde manier die hem veel (in)spanning kost. Hij is daardoor overgevoelig voor stress en veranderingen. Nieuwe dingen leren gaat  moeizaam. De stress kan zich lichamelijk uiten in de vorm van pijn en beperkingen, en ook mentaal, in de vorm van spanning, angsten en fobieën. Goed nadenken lukt niet meer, normaal functioneren kost veel energie.

Verstoringen op alle functiegebieden: motoriek, zintuiglijke waarneming, leervermogen, psyche, gedrag.
Klachten kunnen zich al voor, tijdens en vlak na de geboorte voordoen, op jonge leeftijd, of later ontstaan, als gevolg van een traumatische gebeurtenis of chronische ziekte en pijn.


De therapeut en de therapie
De therapeut begint de behandeling met luisteren naar het persoonlijke verhaal, met vragen stellen, met observatie van hoe het kind of de volwassene zich beweegt, en met het testen van de reflexpatronen.
lees meer…

Vergoeding/zorgverzekering

MNRI-therapie door een oefentherapeut wordt door de zorgverzekering vergoed.

Voor kinderen worden 18 behandelingen uit de basisverzekering vergoed, zonder het eigen risico aan te spreken. Deze vallen onder ‘Kinderoefentherapie’.
Aansluitend kan gebruik worden gemaakt van de aanvullende verzekering.

Voor volwassenen worden de behandelingen uit de aanvullende verzekering vergoed. Controleer hiervoor uw polisvoorwaarden voor Oefentherapie.

6. Websites voor meer informatie:

masgutovamethode.nl de Nederlandse website

masgutovamethod.com de Amerikaanse website

You Tube film over de Masgutova methode.

Paulien Stap-Pennock, kinderoefentherapeut en MNRI-student in training.